Privacy Beleid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Maximilian Neck

Erick-Kästner-Straße 10

75334 Straubenhardt

info@production-to-go.com

Telefoon: +49 7248 911 771

Bedankt voor uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

 1. TOEGANG TOT GEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) en documenteert de toegang. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de correcte presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. f DSGVO. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

HOSTING

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden gedeeltelijk door onze dienstverleners geleverd als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders aangegeven in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens verzameld in de daartoe op deze website verstrekte formulieren op hun servers verwerkt. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

 1. GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTVERWERKING, CONTACT OPNEMEN EN EEN KLANTACCOUNT OPENEN

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract af te handelen, of om uw contactpersoon te verwerken en u de bestelling of contactpersoon niet kunt verzenden zonder hun gegevens. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afhandeling van het contract en de behandeling van uw vragen in overeenstemming met art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. b DSGVO.

Voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. a DSGVO door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van een klantaccount. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder de overdracht aan onze dienstverleners met het oog op de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende paragrafen van dit privacybeleid. Na de volledige afhandeling van het contract of het verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de bewaartermijnen volgens het belasting- en handelsrecht overeenkomstig art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. c DSGVO, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. a DSGVO of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid beschreven in dit privacybeleid of via een functie die voor dit doel in het klantaccount is voorzien.

2.1 GOEDERENBEHEERSYSTEEM

Voor de order- en contractverwerking maken wij gebruik van goederenbeheersystemen van externe dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

2.2 GEGEVENSOVERDRACHT VOOR LEEFTIJDVERIFICATIE

Als uw bestelling goederen bevat waarvan de verkoop onderworpen is aan leeftijdsbeperkingen, zorgen wij ervoor dat de klant de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt door gebruik te maken van een betrouwbare procedure waarbij persoonlijke identiteit en leeftijd worden geverifieerd. Hiervoor wordt op onze website de SCHUFA IdentitätsCheck gebruikt. Deze dienst wordt beheerd door SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland (hierna: SCHUFA).

Om de vereiste minimumleeftijd te garanderen, worden in dit verband individuele persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum) aan SCHUFA Holding AG doorgegeven. Vervolgens wordt met Q-Bit een zogenaamde identiteitscontrole uitgevoerd, die door de Commissie ter Bescherming van Minderjarigen in de Media (KJM) positief is beoordeeld voor leeftijdsverificatie. De overdracht van gegevens aan SCHUFA dient, in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. f DSGVO, om onze legitieme belangen te beschermen, die prevaleren in de context van een belangenafweging, bij het garanderen van een aanbod dat voldoet aan de wet inzake de bescherming van minderjarigen, evenals om te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van minderjarigen. Hierbij vindt geen kredietwaardigheidstoets plaats.

 1. GEGEVENSVERWERKING VOOR VERZENDINGSVERWERKING

Voor de uitvoering van het contract in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. b DSGVO, wij geven uw gegevens door aan de met de levering belaste verzenddienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandelaars, in gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (dropshipment). Voor de doeleinden van dit privacybeleid worden deze beschouwd als verzendserviceproviders.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR LEVERANCIERS VAN VERZENDINGSDIENSTEN VOOR HET DOEL VAN VERZENDINGSMELDING

Als u ons tijdens of na uw bestelling hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, geven wij op basis van deze toestemming uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde verzenddienstverlener in overeenstemming met Art. 6 (1) blz. 1 verlicht. een DSGVO, zodat de verzenddienstverlener vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op leveringsmelding of coördinatie.

De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in dit privacybeleid of rechtstreeks naar de verzendserviceprovider op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de voor dit doel verstrekte gegevens verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om de gegevens verder te gebruiken dan toegestaan door de wet en waarover wij u in deze verklaring informeren.

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG

Görlitzer Street 1

41460 Neuss

Duitsland

DHL Parcel GmbH

Sträßchensweg 10

53113 Bonn

Duitsland

DPD Duitsland GmbH

Wailandtstrasse 1

63741 Aschaffenburg

Duitsland

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG

GLS Germany Street 1 - 7

DE-36286 Neuenstein

Duitsland

 1. GEGEVENSVERWERKING VOOR BETALINGSVERWERKING

Bij het verwerken van betalingen in onze online winkel werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR TRANSACTIEVERWERKING

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners, die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover aangezien dit noodzakelijk is voor het verwerken van de betaling. Dit dient voor de vervulling van het contract volgens art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. b DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling. op de eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 GEGEVENSVERWERKING TEN DOEL VAN FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISATIE VAN ONZE BETALINGSPROCESSEN.

Indien van toepassing verstrekken wij onze dienstverleners aanvullende gegevens, die zij samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Op grond van art. 6 (1) blz. 1 verlicht. f DSGVO, dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij onze bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die prevaleren in het kader van een belangenafweging.

4.3 KREDIETBEOORDELING

Als wij vooruitbetalingen doen, b.v. Bij aankoop op rekening verkrijgen wij identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van op dit gebied gespecialiseerde dienstverleners (kredietagentschappen). Voor dit doel geven wij uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole door aan:

SCHUFA Holding AG

Kormoranweg 5

65201 Wiesbaden

​​​​​​​Duitsland

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 (1) blz. 1 verlicht. f DSGVO, bij het beoordelen van de kredietwaardigheid en betalingsbereidheid van onze potentiële klanten in de aanloop naar het sluiten van het contract en zo om wanbetalingen van de aankoopprijs te voorkomen, en is noodzakelijk voor het sluiten van het contract overeenkomstig art. 22 (2) verlicht. een DSGVO. Hierbij wordt rekening gehouden met redelijke maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen. U heeft de mogelijkheid om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten door contact op te nemen met de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven. Na volledige uitvoering van het contract worden uw voor dit doel verwerkte gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

 1. ADVERTEREN PER E-MAIL, TELEFOON

5.1 E-MAIL NIEUWSBRIEF MET REGISTRATIE

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de hiervoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 (1) blz. 1 verlicht. een DSGVO.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe voorziene link in de nieuwsbrief.

Na het uitschrijven verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst met ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

5.2 E-MAIL NIEUWSBRIEVEN ZONDER REGISTRATIE EN UW RECHT VAN BEZWAAR

Als wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om op grond van artikel 7 (3) van de Duitse Wet op oneerlijke concurrentie (UWG) om u regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen voor producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u al uit ons assortiment heeft gekocht. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij het op reclame aanspreken van onze klanten, die zwaarder wegen in het kader van een belangenafweging.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe voorziene link in de reclame-e-mail, zonder dat hier andere kosten aan verbonden zijn dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

5.3 NIEUWSBRIEF VERZENDING

De nieuwsbrief kan ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

5.4 EVALUATIEVERZOEKEN PER E-MAIL VERZENDEN

Op voorwaarde dat u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) blz. 1 verlicht. a DSGVO, zullen wij uw e-mailadres gebruiken voor het verzoek om een beoordeling van uw bestelling te geven via het beoordelingssysteem dat wij gebruiken. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid beschreven in dit privacybeleid of via een daartoe voorziene link in het beoordelingsverzoek.

De evaluatieverzoeken kunnen ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in dit Privacybeleid wordt beschreven.

5.5 TELEFOON RECLAME

Voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) blz. 1 verlicht. a DSGVO, zullen wij de hiervoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, b.v. om u te informeren over interessante aanbiedingen en onze producten. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt beschreven of door ons hiervan mondeling op de hoogte te stellen telkens wanneer u ons belt. Na intrekking verwijderen wij uw telefoonnummer, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan toegestaan door de wet en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 1. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

6.1 ALGEMENE INFORMATIE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).

Wij gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie). Via deze technologieën worden IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de inhoud van het winkelwagentje) verzameld en verwerkt. In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. f DSGVO.

Daarnaast gebruiken wij technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (bijvoorbeeld om de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen), evenals voor webanalyse en online marketing. Voor meer informatie hierover, inclusief de respectieve wettelijke basis voor gegevensverwerking, zie de volgende secties van dit privacybeleid.

You can find the cookie settings for your browser under the following links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™.

Voor zover u hebt ingestemd met het gebruik van de technologieën overeenkomstig Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. a DSGVO, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in het Privacybeleid. Als alternatief kunt u ook toegang krijgen tot de volgende link: https://production-to-go.com/datenschutz. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Op onze website gebruiken we de Borlabs Cookie Plugin ("Borlabs") om u te informeren over de cookies en de andere technologieën die we op onze website gebruiken, en om, indien nodig, uw toestemming voor de verwerking van uw cookies te verkrijgen, beheren en documenteren. uw persoonlijke gegevens door deze technologieën. Dit is noodzakelijk op grond van art. 6 (1) blz. 1 verlicht. c DSGVO om te voldoen aan onze wettelijke verplichting op grond van Art. 7 (1) DSGVO om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waaraan wij onderworpen zijn, te kunnen bewijzen. Borlabs is een aanbod van Borlabs - Benjamin A. Bornschein Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Duitsland. Wanneer u onze website bezoekt, slaat de webserver van Borlabs een zogenaamde Borlabs-cookie op, die informatie bevat over de looptijd en versie van de cookie, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw toestemmingsgedrag. Er vindt geen overdracht van persoonlijke gegevens naar Borlabs plaats. Uw gegevens worden na één jaar verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 (1) blz. 1 verlicht. a DSGVO of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6.2 GEBRUIK VAN BORLABS OM TOESTEMMING TE BEHEREN

 1. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

Voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) blz. 1 verlicht. a DSGVO gebruiken wij op onze website de volgende cookies en andere technologieën van externe aanbieders. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van de betreffende technologie door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in de sectie "Cookies en andere technologieën". Voor meer informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, verwijzen wij u naar de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die wordt beschreven in dit privacybeleid.

7.1 GEBRUIK VAN GOOGLE-DIENSTEN

Wij gebruiken de hieronder gepresenteerde technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De door Google-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Voor de VS bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen door het activeren van IP-anonimisering. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de betreffende technologie tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen is gesloten in overeenstemming met Art. 26 DSGVO. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google [https://policies.google.com/privacy?hl=].

GOOGLE ANALYTICS

Voor website-analyse verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt in principe niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een orderverwerkingsovereenkomst van Google.

Met het oog op een geoptimaliseerde marketing van onze website hebben wij de gegevensvrijgave-instellingen voor "Google-producten en -diensten" geactiveerd. Hierdoor heeft Google toegang tot de door Google Analytics verzamelde en verwerkte gegevens en kan deze vervolgens gebruiken om de Google-diensten te verbeteren. Het delen van gegevens met Google onder deze instellingen voor het delen van gegevens is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen verantwoordelijke partijen. Op de daaropvolgende gegevensverwerking door Google hebben wij geen invloed.

Voor het maken en uitvoeren van tests maken we ook gebruik van de Google Analytics Google Optimize-extensiefunctie.

Voor webanalyse maakt de Google Signals-extensiefunctie van Google Analytics de zogenaamde "cross-device tracking" mogelijk. Voor zover uw apparaten met internetverbinding aan uw Google-account zijn gekoppeld en u in uw Google-account de instelling "gepersonaliseerde reclame" hebt geactiveerd, kan Google rapporten over uw gebruiksgedrag (in het bijzonder gebruikersnummers voor verschillende apparaten) opstellen, zelfs als u de uw eindapparaat. Er vindt in dit verband geen verwerking van persoonsgegevens door ons plaats, wij ontvangen uitsluitend statistieken gegenereerd op basis van Google Signalen.

Voor webanalyse- en reclamedoeleinden zorgt de uitbreidingsfunctie van Google Analytics ervoor dat de zogenaamde DoubleClick-cookie uw browser herkent wanneer u andere websites bezoekt. Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het websitegebruik.

GOOGLE ADSENSE

Onze website biedt ruimte voor advertenties van derden via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. Via de zogenaamde DoubleClick-cookie wordt de weergave van op interesses gebaseerde reclame mogelijk gemaakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en het automatisch toewijzing van een pseudonieme UserID, die wordt gebruikt om interesses te bepalen op basis van bezoeken aan deze en andere websites.

GOOGLE ADS

Voor advertentiedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde Google Remarketing Cookie geplaatst, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u in uw Google-account de instelling "gepersonaliseerd adverteren" hebt geactiveerd. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing aan te maken en te definiëren.

Voor websiteanalyse en gebeurtenistracking meten wij uw daaropvolgende gebruiksgedrag via Google Ads Conversion Tracking als u via een advertentie van Google Ads op onze website bent terechtgekomen. Voor dit doeleinde kunnen cookies worden gebruikt en kunnen gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden gebruikt. worden verzameld, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen.

GOOGLE MAPS

Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, in het bijzonder het IP-adres en locatiegegevens, verzendt deze naar Google en verwerkt deze vervolgens door Google. Op deze verdere gegevensverwerking hebben wij geen invloed.

GOOGLE RECAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots) verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website ) en analyseert uw gebruik van onze website door middel van een zogenaamd JavaScript en cookies. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser zijn opgeslagen, geëvalueerd. Uit de invoervelden van het betreffende formulier worden geen persoonlijke gegevens gelezen of opgeslagen.

YOUTUBE VIDEO PLUGIN

Voor de integratie van inhoud van derden worden via de YouTube-videoplugin in de door ons gebruikte uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld, naar Google verzonden en vervolgens alleen tijdens het spelen door Google verwerkt.

7.2 GEBRUIK VAN FACEBOOKDIENSTEN

GEBRUIK VAN FACEBOOK-PIXEL

We gebruiken de Facebook Pixel als onderdeel van de technologieën van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), zoals hieronder beschreven. De Facebook Pixel verzamelt en bewaart automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief), waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Daarnaast wordt in het kader van de zogenaamde uitgebreide datamatching voor matchingdoeleinden informatie verzameld en gehasht opgeslagen, waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Voor dit doel wordt bij uw bezoek aan onze website automatisch een cookie geplaatst door de Facebook Pixel, die automatisch de herkenning van uw browser mogelijk maakt wanneer u andere websites bezoekt door middel van een pseudoniem CookieID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens uit uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het websitegebruik, met name gepersonaliseerde en groepsgebaseerde advertenties.

De door Facebook-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Voor zover de overdracht van gegevens naar de VS onder onze verantwoordelijkheid valt, is onze samenwerking gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van Facebook.

FACEBOOK ANALYTICS

Als onderdeel van Facebook Analytics worden statistieken over de bezoekersactiviteit op onze website gemaakt op basis van de gegevens die met de Facebook Pixel zijn verzameld over uw gebruik van onze website. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een orderverwerkingsovereenkomst van Facebook. Hun analyse wordt gebruikt voor de optimale presentatie en marketing van onze website.

FACEBOOK ADS

Via Facebook Ads adverteren wij deze website zowel op Facebook als op andere platforms. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering, in het bijzonder de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verantwoordelijken overeenkomstig art. 26 DSGVO. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de verzending ervan naar Facebook Ierland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Facebook Ierland valt hier niet onder.

Op basis van de via Facebook Pixel gegenereerde statistieken over bezoekersactiviteit op onze website, maken wij via Facebook Custom Audience groepsgebaseerde advertenties op Facebook mogelijk door de kenmerken van de betreffende doelgroep te bepalen. In het kader van de uitgebreide datamatching die plaatsvindt om de betreffende doelgroep te bepalen (zie hierboven) treedt Facebook op als onze verwerker.

Op basis van de pseudonieme cookie-ID die is ingesteld door de Facebook Pixel en de gegevens die zijn verzameld over uw gebruiksgedrag op onze website, bieden wij gepersonaliseerde advertenties aan via Facebook Pixel-remarketing.

Via Facebook Pixel Conversions meten we voor webanalyses en het volgen van gebeurtenissen uw daaropvolgende gebruiksgedrag wanneer u onze website hebt bereikt via een advertentie van Facebook Ads. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst voor verwerking in opdracht van Facebook.

7.3 ANDERE AANBIEDERS VAN WEBANALYSE EN ONLINE MARKETINGDIENSTEN

GEBRUIK VAN VIMEO VIDEO PLUGIN VOOR DE INTEGRATIE VAN INHOUD VAN DERDEN

Om inhoud van derden te integreren, worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld via de videoplug-in van Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, VS ("Vimeo"), verzonden naar Vimeo en vervolgens verwerkt door Vimeo. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform art. 26 DSGVO. Google Analytics is automatisch geïntegreerd in de Vimeo-videoplug-in. Voor website-analyse verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Google Analytics is een dienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Door het activeren van de IP-anonimisering wordt uw IP-adres ingekort voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Wij hebben geen invloed op en toegang tot de gegevensverwerking door Vimeo inclusief de instellingen en resultaten van Google Analytics. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

LIVE-CHAT-TOOL ZENDESK

Als u de livechattool Zendesk gebruikt om contact met ons op te nemen, worden de gegevens die u daar vrijwillig invoert (naam, e-mailadres, bericht) door ons verwerkt in overeenstemming met Art. 6 (1) blz. 1 verlicht. b DSGVO om te reageren op de vraag in het kader van de contractverwerking. Bovendien dient het gebruik van deze tool ter bescherming van onze legitieme belangen bij een effectieve en verbeterde klantcommunicatie, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, overeenkomstig art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. f DSGVO. Vervolgens worden de gegevens verwijderd. De livechattool wordt geleverd door Zendesk, Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, VS, die namens ons opereert. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Om ons Trusted Shops-keurmerk te tonen en om Trusted Shops-producten na een bestelling aan kopers aan te bieden, is op deze website de Trusted Shops-trustbadge geïntegreerd.

 1. SOCIAL MEDIA

8.1 SOCIAL PLUGINS VAN FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, PINTEREST, XING, ADDTHIS, WHATSAPP

Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze worden uitsluitend als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij het oproepen van onze website nog geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster van uw browser geopend. Daar kunt u bijvoorbeeld op de knop Vind ik leuk of Delen drukken.

8.2 ONZE ONLINE AANWEZIGHEID OP FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE, PINTEREST, LINKEDIN, XING.

Voor zover u uw toestemming hebt gegeven aan de betreffende sociale-media-exploitant in overeenstemming met Art. 6 (1) blz. 1 verlicht. a DSGVO, wanneer u onze online aanwezigheid op de hierboven genoemde sociale media bezoekt, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden, op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden doorgaans cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende sociale-media-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de hieronder gelinkte aanbieders. Indien u hierbij nog hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland"). De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt doorgaans verzonden naar een server van Facebook, Inc. , 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Voor de VS bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met Art. 26 DSGVO. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

Twitter is een dienst van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter"). De automatisch door Twitter verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter wordt doorgaans verzonden naar een server van Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS en daar opgeslagen. Voor de VS bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Instagram is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland"). De automatisch door Facebook Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt doorgaans verzonden naar een server van Facebook, Inc. , 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Voor de VS bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagram-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met Art. 26 DSGVO. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

YouTube is een dienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Voor de VS bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Pinterest is een aanbod van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De automatisch door Pinterest verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt doorgaans verzonden naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen. Voor de VS bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

LinkedIn is een aanbod van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). De automatisch door LinkedIn verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op LinkedIn wordt doorgaans naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS gestuurd en daar opgeslagen. Voor de VS bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Xing is een aanbod van New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

 1. CONTACTOPTIES EN UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • overeenkomstig art. 15 DSGVO, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover daarin gespecificeerd;

 • overeenkomstig art. 16 DSGVO, het recht om zonder onnodige vertraging de correctie van onjuiste gegevens of de aanvulling van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken;

 • overeenkomstig art. 17 DSGVO, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking * voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;

 • om redenen van openbaar belang; of

 • noodzakelijk voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

 • in overeenstemming met art. 18 DSGVO, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, voor zover * de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;

 • de verwerking is onrechtmatig, maar u maakt bezwaar tegen de verwijdering ervan;

 • wij hebben de gegevens niet langer nodig, maar u heeft ze nodig om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen; of

 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 DSGVO;

 • overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

 • in overeenstemming met art. 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplek of ons hoofdkantoor.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals voor het intrekken van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via het contactgegevens in ons impressum. Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uitgelegd verwerken om onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, te beschermen, kunt u met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er gronden zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit geldt niet als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is. Dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet verder voor dit doel.

Privacybeleid opgesteld met Trusted Shops Rechtstexter in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.