Privacy Policy

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Maximilian Neck
Erick-Kästner-Straße 10
75334 Straubenhardt
Deutschland
49 7248 911 771
info@production-to-go.nl

Bedankt voor uw bezoek aan onze online winkel. Bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie vrij te geven. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en het opvragende bestand bevat. provider (toegangsgegevens), en documenteert het verzoek.  

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om de goede werking van de website te waarborgen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient volgens artikel 6 (1) 1 lit. f AVG de bescherming van onze legitieme belangen bij de juiste presentatie van ons aanbod die prevalerend zijn in het proces van belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan onze website verwijderd.

Hostingservices van derden
Gegevens worden ook verwerkt door een externe provider die we hebben ingeschakeld om namens ons hosting- en websitepresentatieservices te leveren. Deze aanbieder verwerkt op zijn servers alle gegevens die op de hieronder aangegeven wijze worden verzameld wanneer u onze website bezoekt of formulieren invult die voor dit doel in onze online shop beschikbaar zijn gesteld. Gegevens worden alleen verwerkt op andere servers in het beschreven bereik. Deze dienstverlener is gevestigd in een EU- of EER-lidstaat.

2. Gegevensverzameling en gebruik voor het verwerken van het contract, het maken van contact en voor het openen van een klantaccount

We collect personal data that you voluntarily submit to us when you place an order or contact us (e.g. via contact form or by email). Mandatory fields are marked as such because we absolutely need those data to perform the contract or process your contact request and you would otherwise not be able to complete your order or send the contact request. It is evident in each input form what data are collected. We use the data that you disclose to us to perform the contract and process your enquiries according to Art. 6 (1) 1 lit. b GDPR. 


Voor zover u uw toestemming hebt gegeven volgens artikel 6, lid 1, lid 1, punt a) AVG door uw klantaccount aan te maken, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van het klantaccount.


Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount, wordt elke verdere verwerking van uw gegevens beperkt en worden uw gegevens verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn die van toepassing is volgens de relevante regelgeving, tenzij u uitdrukkelijk instemt met het verdere gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken in de reikwijdte en op de manier die is toegestaan ​​door de wet, waarover we u in deze kennisgeving informeren. Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd. Hiervoor kunt u ofwel een bericht sturen naar de hieronder vermelde contactoptie of de relevante functie gebruiken die beschikbaar is in het klantaccount.

3. Overdracht van gegevens

Wij verstrekken uw gegevens aan de rederij in het kader dat vereist is voor de levering van de bestelde goederen volgens artikel 6 (1) 1 lit. b) AVG. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd, geven wij de voor de verwerking van de bestelling verzamelde betalingsgegevens door aan de bank die de betaling heeft uitgevoerd en, in voorkomend geval, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betaalservice. Sommige van die gegevens worden door de geselecteerde betalingsdienstaanbieders zelf verzameld als u een rekening bij hen opent. In een dergelijk geval moet u zich tijdens het bestelproces registreren bij uw betalingsdienstaanbieder met behulp van uw toegangsgegevens. In dit verband is de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Voor de verwerking van bestellingen en contracten maken wij ook gebruik van een extern goederenbeheersysteem. De gegevensoverdracht of de gegevensverwerking die in dit verband plaatsvindt, is gebaseerd op de orderverwerking.

Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandels waar zij de verzending voor ons overnemen (dropshipping).  

Wij maken gebruik van de diensten van betalingsproviders en logistieke dienstverleners die hun statutaire zetel buiten de EU hebben. Persoonlijke gegevens worden alleen aan deze bedrijven bekendgemaakt voor zover dit nodig is om het contract uit te voeren.

Doorgeven van gegevens aan een transporteur
Als u ons bij of na het plaatsen van uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen, maken wij uw e-mailadres en telefoonnummer bekend aan de geselecteerde vervoerder op basis van die toestemming volgens art. 6 (1) 1 lit. a) AVG, zodat de vervoerder contact met u kan opnemen om u op de hoogte te stellen van de levering of om de leveringsdetails met u af te stemmen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door rechtstreeks contact op te nemen met de vervoerder op het hieronder vermelde contactadres. Nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij de voor dit doeleinde verstrekte gegevens verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk instemt met het verdere gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken in de reikwijdte en op de manier die is toegestaan ​​door de wet, waarvan informeren wij u in dit bericht.
IDS Logistik GmbH
Saaläckerstraße 8
63801 Kleinostheim
Germany

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Germany

Gegevensoverdracht met het oog op leeftijdsverificatie
Als uw bestelling goederen bevat waarvan de verkoop onderhevig is aan leeftijdsbeperkingen, zorgen wij ervoor dat de persoon die bestelt de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt door een betrouwbare procedure te gebruiken, waaronder een persoonlijke identiteits- en leeftijdscontrole. Hiervoor wordt op onze website de SCHUFA IdentityCheck gebruikt. Deze dienst wordt uitgevoerd door SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland.

Om de vereiste minimumleeftijd te waarborgen, worden in dit kader individuele persoonsgegevens (bijv. naam, adres en geboortedatum) aan SCHUFA Holding AG doorgegeven. Vervolgens wordt een zogenaamde identiteitscontrole met Q-bit uitgevoerd, die positief is beoordeeld door de Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen in de Media (KJM) voor leeftijdsverificatie. 

Volgens artikel 6 par. 1 lid 1 lit.f AVG dient de overdracht van gegevens om onze legitieme belangen te beschermen bij het waarborgen van een aanbod dat in overeenstemming is met de bescherming van minderjarigen, evenals de bescherming van de wettelijke bepalingen voor de bescherming van minderjarigen die prevaleren in het proces van belangen afwegen.

In dit opzicht is er geen kredietbeoordeling.

Na volledige uitvoering van het contract en na het verstrijken van de fiscaal en commercieel wettelijke bewaartermijnen, worden uw gegevens die voor dit doel zijn verwerkt verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. doeleinden die wettelijk zijn toegestaan ​​en waarover wij u in dit beleid informeren.

Gegevensoverdracht aan incassobedrijven
Om het contract uit te voeren volgens artikel 6 para. 1 lid 1 letter b AVG geven wij uw gegevens door aan een bevoegd incassobureau als onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dat geval wordt de vordering rechtstreeks door het incassobureau geïncasseerd. Bovendien dient de overdracht van gegevens om onze legitieme belangen te beschermen bij een effectieve bewering of handhaving van onze betalingsvordering in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lid 1 lit.f AVG die doorslaggevend zijn in het proces van belangenafweging.

4. E-mailnieuwsbrief en postadvertentie

E-mailreclame als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief 
Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, punt a), AVG, met behulp van de vereiste gegevens of door u afzonderlijk voor dit doel bekendgemaakt.

You may unsubscribe from the newsletter service at any time. For this purpose you can either send a message to the contact option specified below or use the opt-out link in the newsletter. Upon unsubscription, we will delete your email address unless you have expressly consented to the further use of your data or we reserve the right to further use your personal data in the scope and manner permitted by the law, of which we inform you in this notice. 

E-mail advertising if you do not subscribe to the newsletter and your right to opt out
U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbriefservice. Hiervoor kunt u ofwel een bericht sturen naar de hieronder vermelde contactmogelijkheid of de opt-out-link in de nieuwsbrief gebruiken. Na uitschrijving zullen we uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken in de reikwijdte en op de manier die is toegestaan ​​door de wet, waarvan we u in deze kennisgeving informeren.
You can opt out of this use of your email address at any time by sending a message to the contact option specified below or by using the opt-out link in the advertising email, without incurring any costs beyond the cost of transfer calculated at the base rates.

E-mailreclame als u zich niet abonneert op de nieuwsbrief en uw recht om u af te melden.

Als wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u heeft zich niet afgemeld en u bent geen consument met gewone verblijfplaats in Polen behouden we ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te e-mailen voor producten uit ons productassortiment die vergelijkbaar zijn met de producten die u al heeft gekocht. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij het promoten van en adverteren voor onze producten aan klanten die doorslaggevend zijn in het proces van belangenafweging.

U kunt zich op elk moment afmelden voor dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder gespecificeerde contactoptie of door de opt-out-link in de reclame-e-mail te gebruiken, zonder extra kosten dan de overdrachtskosten die in de basis zijn berekend.

De nieuwsbrief wordt u toegestuurd door onze dienstverlener die namens ons gegevens verwerkt en aan wie wij uw e-mailadres bekendmaken.

Het huidige certificaat kunt u hier opzoeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft laatstgenoemde entiteiten erkend die zijn gecertificeerd volgens het Privacy Shield als degenen die een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen.

Postreclame en uw recht om u af te melden
Tenzij u zich niet heeft afgemeld of u een consument bent die zijn gewone verblijfplaats in Spanje heeft, behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze reclamedoeleinden, bijv. voor het verzenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post.Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij het promoten en adverteren van onze producten aan klanten volgens artikel 6, lid 1, onder f), AVG, die doorslaggevend zijn bij het proces van belangenafweging.

5. Gebruik van gegevens voor betalingsverwerking

Kredietbeoordeling
In gevallen waarin we vóór betaling leveren, bijv. in het geval van een aankoop op factuur, zullen we informatie over uw identiteit en kredietwaardigheid moeten verkrijgen met behulp van de diensten van gespecialiseerde dienstverleners (kredietreferentiebureaus) met het oog op contractvorming volgens artikel 22, lid 2, onder a) AVG. Daartoe geven wij uw persoonsgegevens die nodig zijn voor de kredietbeoordeling door aan de volgende onderneming(en):

SCHUFA Holding AG 
Kormoranweg 5 
65201 Wiesbaden

Duitsland

In dit proces zullen we passende maatregelen nemen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te respecteren. Via onderstaande contactmogelijkheid kunt u contact met ons opnemen om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

Na volledige uitvoering van het contract en na het verstrijken van de fiscaal en commercieel wettelijke bewaartermijnen, worden uw gegevens die voor dit doel zijn verwerkt verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. doeleinden die wettelijk zijn toegestaan ​​en waarover wij u in dit beleid informeren.

6. Cookies en webanalyse

Om een ​​bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies, op voorwaarde dat u daarvoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met met artikel 6 (1) 1 a AVG.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag kunt u zien in de cookie-instellingen van uw webbrowser.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit (gedetailleerde informatie over de instellingsopties van uw browser vindt u hieronder).

Als cookies echter niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt. Hieronder geven we informatie over cookies die we gebruiken en hoe u uw browser in dat opzicht kunt aanpassen.

Hoe kan ik de cookie-instellingen van mijn browser configureren?

Elke browser is anders in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vind je per browser onder de volgende links:Microsoft Edge™  /  Safari™  /  Chrome™  /  Firefox™  /  Opera™

Welke soorten cookies worden er gebruikt?

Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om u in staat te stellen onze website te gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waarmee u in het klantengedeelte kunt inloggen of artikelen aan uw winkelwagen kunt toevoegen. 

Analytische / prestatiecookies: Deze cookies maken het mogelijk om geanonimiseerde gegevens over het gebruikersgedrag op onze website te verzamelen. We analyseren ze bijvoorbeeld om de functionaliteit van onze website te verbeteren en u producten aan te bevelen die voor u interessant zijn.

Functionaliteitscookies: Deze cookies worden gebruikt voor bepaalde functies van onze website, bijv. om de navigatie van de website te verbeteren, of om u aangepaste en relevante informatie te leveren (bijv. advertenties die aansluiten bij uw interesses).

Targeting-cookies: Deze cookies registreren informatie over uw bezoek aan de website, eerder bekeken pagina’s en links waarop u hebt geklikt. We gebruiken deze informatie om onze website en getoonde advertenties af te stemmen op uw interesses.

Cookies van derden: De cookies van sommige van onze advertentieaanbieders helpen het online aanbod en onze website aantrekkelijker voor u te maken. Daarom worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van onze partneraanbieders op uw harde schijf opgeslagen. Dit zijn tijdelijke cookies en worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. Cookies van onze partneraanbieders worden in de regel enkele dagen of maximaal 24 maanden later, of in sommige gevallen na meerdere jaren verwijderd. Cookies van onze partneraanbieders verzamelen ook geen persoonlijke gegevens. Ze verzamelen uitsluitend gepseudonimiseerde gegevens onder een gebruikers-ID. Deze gepseudonimiseerde gegevens worden op geen enkel moment in verband gebracht met uw persoonlijke gegevens.

Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 (1) 1 a AVG, kunt u uw toestemming ook op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in het privacybeleid.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Voor zover u uw toestemming hebt gegeven volgens artikel 6, lid 1, punt a) AVG, maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service van Google ten behoeve van website-analyse. Google Analytics is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.co.uk). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden, zoals bijvoorbeeld cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd, aangezien IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt het IP-adres ingekort voordat het wordt verzonden binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen, het volledige IP-adres wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Over het algemeen koppelt Google het geanonimiseerde IP-adres, dat door uw browser wordt verzonden via Google Analytics, niet aan andere gegevens waarover Google beschikt.

Waar informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. U vindt het up-to-date certificaat te zien  hier. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft laatstgenoemde entiteiten erkend die zijn gecertificeerd volgens het Privacy Shield als degenen die een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen. 

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door de browserplug die via deze link beschikbaar is te downloaden en te installeren. Dit verhindert het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) om Google en de verwerking van deze gegevens door Google.

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u op <a href=habenjavascript:gaOptout()”>deze link </a> klikken om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens op deze website in de toekomst vastlegt. Tijdens dit proces wordt een opt-out-cookie op het apparaat van uw eindgebruiker opgeslagen. Als u uw cookies wist, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd.  

7. Online Marketing

Google Maps
Deze website maakt gebruik van Google Maps voor de visuele weergave van geografische informatie. Google Maps is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ( www.google.com). Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons dienstenaanbod en gemakkelijke toegang tot onze locaties in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, onder f) AVG die doorslaggevend zijn bij het proces van belangenafweging.
Bij gebruik van Google Maps , Google verzendt of verwerkt gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door websitebezoekers, waaronder met name het IP-adres en locatiegegevens. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking.
Waar informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een huidige certificaat kan worden bekeken  hier . Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield. 
Om de Google Maps-service te deactiveren en zo gegevensoverdracht naar Google te voorkomen, moet u de Javascript-functie in uw browser deactiveren. In dit geval kan Google Maps niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt. 
Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in  het privacybeleid van Google. De  gebruiksvoorwaarden voor Google Maps gedetailleerde informatie over de kaartservice bevatten.

Gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen medeverantwoordelijk partijen op grond van art. 26 GDPR, die u kunt bekijken hier.

Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en spam gebruiken we de Google reCAPTCHA-service. Google reCAPTCHA is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.co.uk). Door een handmatige invoer te controleren, voorkomt deze service dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) onrechtmatige activiteiten op de website uitvoert. In overeenstemming met art. 6 (1) 1 lit.f) AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming van onze website tegen misbruik en voor een probleemloze weergave van onze online aanwezigheid die doorslaggevend zijn bij de belangenafweging.

Google reCAPTCHA gebruikt een in de website geïntegreerde code, een zogenaamd JavaScript, als onderdeel van de verificatiemethoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bovendien worden andere cookies die door Google-services in uw browser zijn opgeslagen, geëvalueerd door Google reCAPTCHA. 

Er worden geen persoonlijke gegevens uitgelezen of opgeslagen uit de invoervelden van het betreffende formulier.

Waar informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een huidige certificaat kan worden bekeken hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door het JavaScript of de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de uitvoering van JavaScript of het plaatsen van cookies in uw browserinstellingen te voorkomen. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google.

8. Social Media

Onze online aanwezigheid op Youtube, LinkedIn
Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient voor een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. Wij informeren daarover onze producten en actuele aanbiedingen.

Wanneer u onze websites op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Van deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies op uw terminal gebruikt. In deze cookies worden het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers opgeslagen. Dit dient in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, punt f) AVG om ons legitieme belang bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerde partijen te beschermen, die bij de belangenafweging doorslaggevend zijn. Als u door de respectievelijke exploitanten van sociale mediaplatforms om toestemming wordt gevraagd voor de gegevensverwerking, bijv Als de bovengenoemde sociale mediaplatforms hun hoofdkantoor in de VS hebben, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft een besluit genomen over de geschiktheid voor de VS. Dit gaat terug naar het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat van het betreffende bedrijf kunt u  hier inzien.


Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina’s, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, in het bijzonder opt-outmogelijkheden, verwijzen wij u naar de gegevens van de aanbieders beschermingsinformatie die hieronder is gelinkt. Mocht je toch nog hulp nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out):

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en-GB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

9. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten volgens:

Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, uw gegevens wilt opvragen, corrigeren, beperken of verwijderen, of uw gegeven toestemmingen wilt intrekken of u wilt afmelden voor een bepaald gegevensgebruik, neem dan contact op met ons rechtstreeks met behulp van de contactgegevens in onze leveranciersidentificatie.

Recht van bezwaar

Als we persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven beschreven om onze legitieme belangen te beschermen die prevaleren in het proces van belangenafweging, kunt u met toekomstig effect bezwaar maken tegen dergelijke gegevensverwerking. Als uw gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als uw gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw specifieke situatie. Nadat u uw recht op bezwaar heeft uitgeoefend, zullen we uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen Dit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Gegevensbescherming verklaring  die zijn gemaakt met de  Trusted Shops  juridische schrijver in samenwerking met  FÖHLISCH advocaten.